המשטרה מבקשת לחסום חשבונות אתרי הימורים

משטרת ישראל אינה מסתפקת בחסימת הגישה לאתרי הימורים באינטרנט. כחלק ממאבקה בתופעת ההימורים באינטרנט, פנה ניצב יואב סגלוביץ (ראש אגף חקירות מודיעין) לרגולטורים השונים, העוסקים בפיקוח על הפעילות הכלכלית בישראל, בבקשה ליטול חלק במערך הכולל למניעת קיומה של תופעת ההימורים. הפנייה נערכה לגופים כגון בנק ישראל, רשות ני"ע, אגף שוק ההון במשרד האוצר, משרד התקשורת והרשות לאיסור הלבנת הון וכללה רשימה של חשבונות בנק המשמשים לכאורה לפעילות הימורים בלתי חוקית. סגלוביץ ביקש מהרגולטורים לבחון את אפשרות השימוש בסמכויות הפיקוח שברשותם לצורך איתור, מניעה ו/או דיווח אודות העברת כספים אל חשבונות אלו ומהם. המשטרה סבורה כי שימוש בכלים אלו יסייע בחסימת נתיב הכסף ויהווה נדבך חשוב במאבק בתופעת ההימורים הבלתי חוקיים ברשת האינטרנט. מקור: TheMarker