איטליה: וויקיפדיה נלחמת בהצעת חוק ועשוייה להיסגר

אולי יעניין אותך גם

האנציקלופדיה החופשית וויקיפדיה הסתירה את חלקו של האתר הכתוב באיטלקית והיא אף עשויה לסגור חלק זה לחלוטין, כחלק ממאבק בהצעת חוק חדשה ומעוררת מחלוקת.

בימים אלו, מקדם הפרלמנט האיטלקי הצעת חוק חדשה של ממשלת ברלוסקוני. ההצעה עלולה להגביל באופן משמעותי את חופש הביטוי באינטרנט. לפי ההצעה, כל אדם הרואה עצמו נפגע מפרסום כלשהו באינטרנט, יהיה רשאי לפנות למנהל אתר האינטרנט ולדרוש תיקון של הפרסום הפוגע לכאורה.

אתר אינטרנט המקבל פנייה כזו, יהיה חייב לתקן את הפרסום או להסירו כליל, בתוך 48 שעות מקבלת הבקשה. האתר אינו נדרש לוודא את נכונותן או אמיתותן של טענות הפונה והפונה אינו נדרש להציג ראיות על הפגיעה הנגרמת לו עקב הפרסום, או ראיות להוכיח כי הפרסום שקרי או פוגעני. הלכה למעשה, פניית האדם הנפגע, כשלעצמה, תטיל על האתר חובה למלא אחר בקשתו לתיקון או הסרת הפרסום. עוד קובעת הצעת החוק, כי אתר שלא יעמוד בחובת התיקון וההסרה, יהיה חשוף לקנס של עד 16,000 דולר.

וויקיפדיה מצהירה על עצמה כאתר המושתת על ערכים של נייטרליות, חירות ופתיחות לשם אימות המידע. נוכח ההשלכות של הצעת חוק זו על וויקיפדיה, האתר החל לנקוט סדרת פעולות במטרה להוריד את הצעת החוק מסדר היום. דף הבית הרגיל של וויקיפדיה האיטלקית הוסר, ובמקומו הוצבה הודעת אזהרה אודות הצעת החוק המתגבשת. בנוסף, החל האתר בהחתמת עצומה ציבורית נגד הצעת החוק. מקור: Cnet news.