'הרישיון למערכת ההפעלה של אפל אינו פוגע בתחרות'

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט הפדראלי לערעורים בקליפורניה (9th Circuit Court of Appeals) קבע שייצור מחשבים אישיים תואמי מק מפר את זכויות היוצרים של אפל במערכת ההפעלה שלה, Mac OS X, והותיר על כנו צו מניעה קבוע שנתנה ערכאה נמוכה יותר {Apple Inc. v. Psystar Corp.}.

Psystar, יצרנית מחשבים קטנה, החלה לייצר ב- 2008 מחשבים ששווקו בשם Open Mac (תחילה) ו- Open Computer (לאחר מכן). על גבי המחשבים היא התקינה עותק של Mac OS X וכל מחשב כזה נמכר עם תקליטור של מערכת ההפעלה שנרכש כדין.  אפל, כמו אפל, תבעה בטענות להפרת זכויות יוצרים וסימני מסחר, תחרות בלתי הוגנת והפרה של הוראות הדין האמריקאי (DMCA) האוסרות על עקיפת אמצעי הגנה דיגיטליים.

הערכאה הראשונה קבעה שזכויות היוצרים במערכת ההפעלה - הופרו. פסיסטאר לא ערערה על הקביעה הזו. לעומת זאת טענה בערעור שאפל משתמשת לרעה בזכויות היוצרים שלה, מפני שרישיון השימוש ב-Mac OS X מחייב להשתמש במערכת רק על גבי מחשבים מתוצרת אפל: הרישיון הוא ניסיון בלתי חוקי להרחיב את הגנת זכויות היוצרים כך שתחול גם למוצרים שאינם ברי-הגנה, טענה Psystar. חוק זכויות היוצרים מקנה הגנה רק מפני העתקה והפצה בלתי מורשים, אבל לא מפני שימוש בתוכנה שנרכשה כדין.

בית המשפט לערעורים דחה את הטענות. מטרת ההגנה של "שימוש לרעה בזכות יוצרים" היא למנוע מינוף של הזכות המונופוליסטית המוגבלת הזו כדי להרחיב את תחומי המונופולין, קבע. כך, הפסיקה הכירה בשימוש לרעה בזכות יוצרים כאשר רישיון לתוכנה אסר על המשתמשים בה לפתח תוכנה מתחרה. לא זה המקרה כאן. נקבע שהרישיון ל- Mac OS X מיועד לוודא שמערכת ההפעלה תותקן על גבי מחשבים שלהם יועדה. הרישיון לא מנע ממקבלו פיתוח מחשבים או מערכות הפעלה אחרות:
 
"דוקטרינת השימוש לרעה בזכות יוצרים אינה אוסרת שימוש בתנאים כדי לשלוט בשימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים, אלא מונעת מבעלי זכויות היוצרים להשתמש בתנאים כדי להפריע לתחרות".