ארצות-הברית: נציבות הסחר בוחנת תיקונים ל'קופה'

אולי יעניין אותך גם

נציבות הסחר הפדראלית בארה"ב (ה- FTC) מבקשת את התייחסות הציבור לתיקונים שהיא מציעה להוראות ה- COPPA, על-מנת להתאים את הוראותיו לשינויים הטכנולוגיים של העת האחרונה. ה- Children's Online Privacy Protection Act הוא חוק פדראלי שנועד להסדיר את השמירה על פרטיותם ואיסוף מקוון של מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל 13. החוק מחייב לקבל הסכמה הורית לפני איסוף או שימוש במידע אודות קטינים כאמור.

התיקונים המוצעים נועדו להרחיב את חובתם של מפעילי אתרי אינטרנט ופלטפורמות סלולריות ביחס לאיסוף מידע מקטינים ואודותם וכן קבלת ההסכמה ההורית (בין השאר, הורחבו האפשרויות לקבל את אותה הסכמה הורית). בין התיקונים - הרחבת המונח "מידע אישי" כך שיכלול גם מידע גיאוגרפי ואיכון סלולרי ואף מידע הנאסף תוך שימוש בקבצי Cookies למטרות פרסום. מקור: הוושינגטון פוסט.