רשם גורמים מאשרים חדש

אולי יעניין אותך גם

שר המשפטים מינה את עו"ד יורם הכהן, ראש הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) כרשם הגורמים המאשרים, במקומו של עו"ד עמית אשכנזי המסיים את תפקידו כרשם לאחר למעלה מארבע שנים. הודעה בדבר המינוי פורסמה ב- 10.9.2011 ברשומות.

בתקופתו טיפל הרשם היוצא, עו"ד אשכנזי, בין השאר בסגירת פעילותו של אחד משני הגורמים המאשרים שפעלו בארץ, בקידום תיקונים לחוק חתימה אלקטרונית (לרבות הסדרת פעילותה של הממשלה בתחום והרחבת אמצעי האכיפה המינהליים), בפיקוח קפדני על פעילות הגורם המאשר הפעיל חב' קומסיין וברישויו של גורם מאשר חדש, חב' פרסונאל איי.די.

עו"ד הכהן הוא משפטן בעל תואר שני במינהל עסקים, המתמחה בהיבטים של משפט וטכנולוגיה, והוא בעל ניסיון ניהולי  בתחום טכנולוגיות מידע. עולם החתימות האלקטרוניות מוכר לו היטב לאחר שעד לשנת 2005 שימש כסמנכ"ל גורם מאשר בחב' סקיורנט.