ישראל: ארכה לפדרציה להענקת רישיונות במדיה חדשה

אולי יעניין אותך גם

בחודש פברואר השנה, קבע בית הדין להגבלים עסקיים בירושלים כי הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות תחויב לתת רישיונות גורפים (רישיונות שמיכה) לשימוש במוזיקה בשידורי אודיו במדיה חדשה (סלולר ואינטרנט).

פסק-הדין ניתן במסגרת בקשת הפדרציה לאישור ההסדר הכובל לפיו היא פועלת, לתקופה של 4 שנים. הואיל והפדרציה הבהירה כי עליה להיערך למתן רישיונות כאמור, בדרך של התקשרות בהסכמים עם בעלי הזכויות, הסכים הממונה על ההגבלים העסקיים כי מועד תחילת מתן הרישיונות ייקבע ליום 1.9.2011 (פרטנר, צד להליך זה, התנגדה לכך וטענה כי מדובר במועד מאוחר יתר על המידה). 

ביום 30.8.2011, יומיים לפני המועד בו הייתה אמורה להעניק רישיונות כאמור, פנתה הפדרציה לביה"ד להגבלים עסקיים וביקשה לדחות את המועד להענקת הרישיונות בשנה, הואיל וטרם השלימה את הערכותה. בהחלטתו מיום 7.9.2011, הלין ביה"ד על התנהלות הפדרציה והשתהותה בהגשת בקשתה, הואיל וקשיי ההיערכות לא נוצרו בימים קודם הגשת הבקשה.

הממונה על ההגבלים העסקיים וחברת פרטנר התנגדו לארכה שנתבקשה. ביה"ד קבע כי אין מקום להיעתר לבקשה לארכה בת שנה, באומרו כי קשה להצדיק המשך התנהלות של תאגיד לניהול זכויות יוצרים, אשר מונע מתן רישיונות למדיה החדשה לאורך זמן. עם זאת, הסכים ביה"ד להעניק ארכה בת שלושה חודשים להשלמת ההיערכות {ה"כ 705-07 הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים}.