צרפת: ספקיות חייבות להודיע על פרצות מידע

אולי יעניין אותך גם

תיקון חדש לחוק הגנת מידע הצרפתי מחייב ספקיות גישה לאינטרנט וספקיות תקשורת הפועלות במדינה, לדווח לנציבות הגנת המידע המקומית (CNIL) על פרצות מידע (Data Breaches) שאירעו בשרתיהן. התיקון גם מחייב את הספקיות להודיע על כך ללקוחותיהן העלולים להיפגע מהפרצה. לצד זאת, הנציבות רשאית לפטור את הספקיות מחובת ההודעה ללקוחות, אם השתכנעה שננקטו האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה במידע ובפרטיות הלקוחות.

התיקון לחוק, שהוכרז לאחרונה, מגדיר "פרצת מידע" כ"כל פרצת אבטחה אשר גורמת בשוגג או שלא כדין להשמדה, אובדן, שינוי, חשיפה או גישה בלתי מורשים - למידע אישי". על הפרת הוראות החוק נקבעו סנקציות פליליות חריפות - עד חמש שנות מאסר וקנס של עד 300,000 אירו. מקור: InformationAge.