סכסוך בועות: למי שייך הדומיין שמפיין?

הגוף המייצג של יצרני השמפניה (CIVC), ארגון סטטוטורי לפי דיני צרפת, נחל לאחרונה מפלה במסגרת מנגנון יישוב הסכסוכים של הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO), בהחלטה שעניינה זכויות האחזקה בשם המתחם champagne.co. הבורר שדן במחלוקת קבע כי העותרת לא הצליחה להוכיח כי שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה, לסימן מסחר או שירות שהיא בעלת זכויות בו.

הסיומת co. היא הסיומת המדינתית של קולומביה (ccTLD), למרות שהיא משווקת כמעין סיומת גנרית המהווה אלטרנטיבה לסיומת com. המחזיק בשם המתחם, סטיבן ויקרס, הוא אנגלי המפעיל עסק לייעוץ בתחומי IT ומחשבים. אין לו כל קשר למכירת או ייצור שמפניה.

הבורר קבע, בתמצית, כי זכויותיה של העותרת במונח שמפיין, ככינוי מקור או מזהה גיאוגרפי, אינם רלבנטיים ו/או מצויים במסגרת סמכותו של מנגנון יישוב הסכסוכים, הבוחן את המחלוקת לפי 3 קריטריונים: (1) האם שם המתחם זהה, או דומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר או שירות שהעותרת היא בעלת זכויות בו; ו- (2) האם למשיב זכויות או אינטרס לגיטימי ביחס לשם המתחם; ו- (3) האם המשיב רשם או עושה שימוש בשם המתחם בחוסר תום-לב. על העותרת להוכיח את כל שלושת התנאים כדי לצלוח בעתירתה.

כדי לזרות מלח על פצעי העותרת, מדגישים הפרסומים כי ההחלטה ביחס לשם מתחם זה היא ההחלטה הראשונה בה משיב הצליח להגן על זכויותיו ביחס לשם מתחם בסיומת co. מקור: Lexology. לעיון בהחלטה: Comite Interproffesionnel du vin de Champagne v. Steven Vickers.