מבט לרחוב של גוגל קיבל אישור לפעול בישראל

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) התירה ל- Google להפעיל במרחב הציבורי בישראל את ניידות הצילום של שירות Street View ולכלול את התמונות בשירות Google Maps. האישור ניתן בכפוף לתנאים שנועדו להבטיח הגנה על הפרטיות וגישה משפטית לגוגל, למרות שמקום מושבה בארצות-הברית.

Google Street View (GSV) הוא יישום המאפשר למשתמשי שירות המפות Google Maps לצפות בצילום פנורמי של רחובות ושטחים ציבוריים אחרים המופיעים בשירות המפות. השירות פועל מאז שנת 2007 ומכסה כיום אזורים נרחבים בקרוב לשלושים טריטוריות ברחבי העולם, לרבות ארצות הברית, רבות ממדינות אירופה, אוסטרליה, דרום אפריקה ויפן.

את התמונות מצלמת גוגל באמצעות כלי רכב ייעודי עליו מותקנות מצלמות המאפשרות צילום היקפי של השטח תוך נסיעה ברחובות הערים ובמרחב הציבורי. הניסיון שנצבר מהפעלת השירות במדינות אחרות מגלה כי אגב צילום המרחב הציבורי נקלטים במצלמה באקראי גם דמויות אדם ואובייקטים אחרים הניתנים לשיוך לאדם מזוהה כגון לוחיות רישוי של כלי רכב ובתי מגורים על דמויות אדם ולוחיות רישוי הנקלטות במצלמה מפעילה גוגל מזה זמן טכנולוגיית טשטוש אוטומטי; כמו כן, אגב צילום במרחב הציבורי עלולה המצלמה לקלוט גם מקומות שהם ברשות היחיד.

רשם מאגרי המידע, עו"ד יורם הכהן (העומד גם בראש רמו"ט) הודיע כי האישור ניתן בכפוף לתנאים המיועדים לשמור על זכויותיו של הציבור בישראל, במיוחד נוכח העובדה שמקום מושבה של גוגל נמצא מחוץ לתחום השיפוט של ישראל. אלה עיקרי התנאים:
  1. סמכות שיפוט אזרחית - Google INC מפעילת השירות היושבת בארה"ב, תמנה את חברת גוגל ישראל כמורשה לקבלת כתבי בי דין מטעמה בישראל, לפי סעיף 478 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984; מינוי זה יאפשר לפתוח בישראל הליכים משפטיים אזרחיים נגד גוגל בכל הנוגע להפעלת השירות בארץ, למרות שמקום מושבה של החברה הוא מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ולמרות שמאגר המידע יוחזק אף הוא מחוץ למדינה.
  2. סמכות שיפוט מנהלית ופלילית - גוגל התחייבה שלא לטעון כנגד סמכות רמו"ט להפעיל נגדה הליכים פליליים או מנהליים בגין הפרות החוק הנוגעות להפעלת שירותGSV  בישראל, למרות שמקום מושבה הוא מחוץ לישראל.
  3. בקשות לטשטוש – אתר האינטרנט של שירות GSV המציג תמונות שצולמו בישראל, יציע לציבור מנגנון מקוון יעיל ואמין לבקש טשטוש נוסף של דמויות, לוחיות רישוי ובתי מגורים לאחר פרסומן, במקרים של תקלות או ביצוע לא מספק של הטשטוש האוטומטי המיושם על התמונות בטרם פרסומן באינטרנט. 
  4. שקיפות – גוגל תפרסם לציבור באינטרנט ובעיתונות הסברים על מהות השירות, על זכותם של התושבים לבקש טשטוש נוסף בתמונות, ומידע כללי על מסלול הצילומים המיועד. בנוסף, ניידת הצילום העוברת ברחובות, תסומן באופן  בולט שאפשר לציבור לזהות אותה על נקלה.
  5. עיצוב לפרטיות – גוגל התחייבה להפעיל את השירות תוך יישום עקרונות של Privacy By Design, ולהחיל על המידע המצולם בארץ את הסטנדרטים המחמירים ביותר הנוגעים לאיסוף הצילומים ולעיבודם.
הנוסח המלא של תנאי האישור פורסם באתר האינטרנט של רמו"ט בכתובת http://ilita.justice.gov.il. מקור: הודעת דובר משרד המשפטים.