ישראל: עובד רשאי לעיין בתיבת דוא"ל לאחר שהתפטר

כך קבע לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב. ביה"ד דן בבקשתו של חיים שוסטר, שהועסק בחברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ, עד להתפטרותו בחודש יוני האחרון. בסמוך להתפטרותו, הודיעה לו ישראייר כי היא מוותרת על שירותיו בתקופת ההודעה המוקדמת והוא התבקש לצאת ממשרדי החברה. שוסטר ביקש כי תתאפשר לו גישה לכתובת המייל ששימשה אותו בתקופת עבודתו בחברה.

השופטת הדס יהלום קבעה כי לא הוכח כי בחברה קיים נוהל מסודר של שימוש העובדים בתיבות דואר-אלקטרוני. ישראייר הבהירה כי לא עיינה במסמכים בתיבת הדוא"ל של שוסטר וכל שהיא מבקשת היא לחסום את זכות המבקש לעשות כן. ביה"ד קבע כי ישראייר לא הראתה שמתן אפשרות לשוסטר לעיין בתיבת הדוא"ל שלו תגרום לה לנזקים החמורים אותם טענה בתגובה שהגישה, בפרט לאחר שהובהר כי שוסטר עשה שימוש בתיבת הדוא"ל לצרכים פרטיים, ללא שהוגבל על-ידי החברה מלעשות כן.

בנסיבות אלו, קבעה השופטת יהלום כי יש לאפשר לשוסטר, אישית, לעיין במסמכים שבתיבת הדוא"ל ולקבוע אילו מסמכים הוא מעוניין לקבל לידיו. על-מנת שלא לגרום לישראייר נזק בלתי הפיך, כגון העתקת מסמכים בהם סודות מסחריים, נקבע כי העיון יתבצע במשרדי החברה, בנוכחות גורם מוסמך מטעמה. שוסטר, בנוכחות הגורם מטעם ישראייר, יעבור על כל מסמך בתיבת הדוא"ל. מסמכים שיבקש שוסטר לקבל ושהחברה לא תתנגד לכך - ימסר עותק לשוסטר. מסמכים שהחברה תתנגד להעברתם לידי שוסטר, יודפסו ויועברו במעטפה סגורה לבית הדין, אשר יכריע בסוגיה לאחר עיון בהם {ס"ע 36421-06-11 חיים שוסטר נ' ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ואח'}.