נפסק: בעלי אתרים לא אחראים לקישורים מפרים של גולשים

אולי יעניין אותך גם

אתר אינטרנט אינו נושא באחריות לקישורים ליצירות מוגנות שמעלים גולשים, ואינו חייב לנטר ביוזמתו קישורים כאלה. כל עוד הוא מקיים מדיניות של "הודעה והסרה" - לא ישא באחריות להפרת זכויות יוצרים. כך פסק היום השופט פרופ' עופר גרוסקופף מבית המשפט המחוזי מרכז בתביעה שהגישה א.ל.י.ס. נגד רוטר.נט {ת"א 567-08-09 א.ל.י.ס. אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע"מ ואח' נ' רוטר.נט בע"מ ואח'}. זהו יישום ראשון של פסק-דינו של בית המשפט העליון בעניין האוניברסיטה העברית נ' שוקן, שהכיר עקרונית בקיומה של הפרה תורמת בדיני זכויות יוצרים בישראל.

בית המשפט קיבל את טענת ב"כ רוטר.נט, עו"ד פיני עזריה, כי לא ניתן לייחס לאתר שאליו העלו גולשים קישורים ליצירות מפרות אחריות ישירה להפרת זכויות יוצרים. הטלת חובה כללית על בעל אתר בשל הפרה תורמת מוצדקת רק לאחר שנמסרה לבעל האתר התראה על קיום הקישור המפר, והוא נמנע, ללא הצדקה מספקת, מלנקוט בפעולות להסרת הקישור לאתר המפר.

על אף זאת, בשני מצבים חריגים תיתכן הטלת אחריות על בעל האתר: הראשון - אם התמונה המצטיירת ממכלול הנסיבות היא שבעל האתר (או מנהל הפורום מטעמו) משווק את האתר כלוח המשמש להצבת קישורים לאתרים מפרים, כי אז הוא עלול להימצא אחראי להפרה תורמת בגין הימצאות קישורים לאתרים מפרים באתר. השני - אם פורום מסוים הופך להיות מוקדש, רובו ככולו, להצבת קישורים לאתרים מפרים. השופט גרוסקופף הורה כי כאשר נוצר מצב דברים מסוג זה, ובעל האתר מודע לכך, הרי מחובתו של בעל האתר לסגור את הפורום האמור.