רשם הגורמים המאשרים: "כשלים יסודיים בניהול קומסיין"

אולי יעניין אותך גם

רשם הגורמים המאשרים, עו"ד עמית אשכנזי, מדווח בדו"ח לשנת 2010 שהגיש לכנסת על "כשלים יסודיים בניהול חב' קומסיין" - הגורם המאשר היחיד שפעל בתחום החתימות האלקטרוניות בישראל עד לאחרונה. אשכנזי הגיע למסקנה בעקבות תקלה שגרמה לזיהוי כל התעודות האלקטרוניות שהנפיקה החברה כבלתי-תקפות. לקומסיין נדרשו מספר שעות כדי לזהות את מקור התקלה, שנבעה מאי-פירסום קובץ תעודות בטלות של שרת העוגן (Root CA) של החברה. הטיפול בנושא הסתיים לאחר שהחברה הודיעה על צעדים שימנעו הישנות תקלות כאלה.

"במקרה של ארוע חריג כפי זה... נשלחות הודעות SMS ל- 6 בעלי תפקידים בחברת קומסיין המתריעות על תקלה", כותב רשם הגורמים המאשרים. "במקרה הנדון, חמישה מהעובדים ציינו כי ראו את ההודעות בשעות הבוקר, ועובד אחד ראה את ההודעה בשעה 3:00 לפנות בוקר, אולם לא התריע על הנושא היות והיה טרוד בעניינים אחרים... הנסיבות לתקלה, והאופן בו היא טופלה, והבעיות האחרות שאותרו, העידו על כשלים יסודיים בניהול החברה. בעקבות הממצאים הודיעה קומסיין על נקיטת צעדים מתקנים למניעת ארועים כאלה בשנית, ובשל כך הסתיים הטיפול במקרה".

הרשם מציין כי הפעלתה של סנקציית התליית הרישום במירשם הגורמים המאשרים עד לתיקון מלוא הליקויים או עד לביצוע שינויים משמעותיים לא היתה אפשרית בשל היותה של קומסיין הגורם המאשר היחיד הרשום במירשם והתלות של גורמים רבים, פרטיים וציבוריים, בשירות שהיא מספקת.

גילוי נאות: עו"ד רביה משמש יועץ משפטי לגורם מאשר אחר.