הצעת-חוק: אתרים ציבוריים יהיו נגישים לכל הדפדפנים

חבר-הכנסת מאיר שטרית הניח השבוע על שולחן הכנסת את הצעת חוק להגברת נגישות אתרי אינטרנט של גופים ציבוריים, התשע"א-2011. לפי ההצעה, אתר אינטרנט של גוף ציבורי (משרד ממשלתי, מפעל או מוסד של המדינה, רשות מקומית, חברה ממשלתית או תאגיד ססטוטורי) יהיה נגיש לשימוש באמצעות כל סוגי הדפדפנים. בדברי ההסבר להצעת החוק, ציין חה"כ שטרית כי "השימוש באתרי אינטרנט של גופים ציבוריים הולך וגובר בשנים האחרונות... אולם, כיום, אתרי האינטרנט של גופים ציבוריים רבים בישראל נגישים רק למשתמשי תוכנת אקספלורר. בשוק ישנם מספר דפדפנים נוספים, דרכם לא ניתן לגשת לאתרי ממשל זמין ולאתרי הגופים הציבוריים. כך נוצר מצב לפיו ממשל זמין אינו נגיש לחלק ניכר מהאוכלוסיה".