ישראל: יותר סמכויות למשטרה לשימוש במידע גנטי

אולי יעניין אותך גם

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי)(תיקון מס' 3), התשע"א-2011. החוק החדש מרחיב את סמכויות משטרת ישראל ומאפשר לה לעשות שימוש במידע גנטי שנאסף מחשודים שנחקרו, אף אם לא הועמדו לדין. בנוסף, קובע התיקון לחוק כי רשויות האכיפה תוכלנה להעביר פרופיל גנטי שיופק מגופם של חשודים בפלילים גם לרשויות בחו"ל. חה"כ זהבה גלאון (מרץ) ונציגי האגודה לזכויות האזרח טענו כי המשטרה לא תוכל לפקח כראוי על המידע הרגיש, מרגע שיצא מגבולות המדינה וכי קיים חשש כי מידע כאמור עשוי ליפול לידיים הלא נכונות. נושא נוסף העומד בלב המחלוקת, היא האפשרות שניתנה למשטרה לעשות שימוש במידע גנטי שנאסף כדי לאתר נעדרים ולזהות גופות של אלמונים. לפי החוק החדש, המשטרה תוכל מעתה להשוות נתונים גנטיים של נעדרים לנתונים אחרים במאגריה ולמעשה לנצל את היעדרותו של אדם (ואיסוף הדגימה הגנטית מבגדיו או מברשת השיניים שלו), כדי לבדוק אם היה מעורב בחקירה פלילית שטרם פוענחה. מקור: הארץ.