משרד האוצר: פרויקט ניהול הידע הארגוני יחולל מהפיכה

פרויקט סע"ר (סביבת עבודה רוחבית) נועד לספק למשרדי הממשלה תשתית לניהול הידע הארגוני. כתיבת המכרז עבור הפרויקט הסתיימה בימים אלה. על-בסיס התשתית שתיבחר ניתן יהיה לפתח מערכות נלוות לניהול משרד ממוחשב. את הדברים מסר טל הרמתי, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר, במפגש חצי שנתי של מנמ"רים שנערך על-ידי "אנשים ומחשבים". לדברי הרמתי, השירותים שתספק התשתית החדשה יכללו ניהול תוכן וידע ארגוני, מנוע חיפוש, שימור מידע לאורך זמן, ארכוב וגניזתו, התממשקות לדוא"ל, לאלפונים ולניהול יומנים. הרמתי ציין עוד כי הוא סבור כי הפרויקט "יחולל מהפכיה במשרדי הממשלה". מקור: אנשים ומחשבים.