קרב הפטנטים בין נוקיה ואפל הוסדר בפשרה

בהודעה מטעמה לעיתונות, מסרה Nokia כי חתמה על הסכם לרישוי פטנטים מול Apple. בהתאם להודעה, ההסכם מביא לסיומן של כל תביעות הפטנטים בין הצדדים, לרבות התלונות ההדדיות שהגישו לנציבות הסחר הבינלאומית בארה"ב (ה- ITC). תנאיו המלאים של ההסדר נותרו חסויים, אך פורסם כי ההסדר כולל תשלום חד פעמי שתשלם אפל לנוקיה וכן תמלוגים עיתיים לאורך כל תקופת ההסכם. מקור: Nokia.