עסקאות תוכן בסלולר על הכוונת של תזכיר חוק חדש

אולי יעניין אותך גם

משרד התעשיה והמסחר פרסם זה עתה תזכיר חוק המיועד להלחם בחיוב חשבונות טלפון עבור שירותי תוכן ומידע בסלולר ומשחקים באינטרנט (תזכיר חוק הגנת הצרכן (איסור גביה)(תיקון מס'), התשע"א – 2011 ). לפי התזכיר - "צרכנים רבים, המנויים בחברות הטלפון, מופתעים לגלות כי חשבון הטלפון שלהם חויב בסכומים גבוהים ובלתי שגרתיים, לעיתים אף בסכומים המגיעים לכדי אלפי שקלים... וכאשר מבקש הצרכן השבת כספו, חברות הטלפון מתנערות מאחריותן ושולחות את הצרכן לספק שירות התוכן... הכשל המהותי בפרקטיקה מסחרית זו הוא שבמרבית המקרים החיוב הכספי מוטל על הצרכן המנוי בגין עסקה שלא היה מודע לפרטיה ו/או לא היה מודע לעשייתה ו/או לא נתן את הסכמתו לגביה". מסיבה זו קובע התזכיר שורה של עיקרים, שחלקם מרחיקי-לכת -
  • ייאסר על חברות הטלפוניה הקווית והסלולרית לגבות ממנויים שלהן כל סכום כספי עבור עסקת מכר מרחוק שנעשתה עם עוסק אחר, אלא לאחר שהתקבלה הסכמה מפורשת של הצרכן לעסקה;
  • האחריות למניעת חיובים פיקטיביים של צרכנים המנויים אצלן תוטל על חברות הטלפון;
  • נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לעסקה, מוטל על חברות הטלפון. אלה מצדן יצטרכו לדרוש מספק שירות התוכן והמשחקים כי יוכיח שהצרכן נתן הסכמה מפורשת לכל חיוב המוגש ולדברי תזכיר החוק חברות הטלפון לא יצטרכו לפנות לכל צרכן וצרכן כדי לקבלת הסכמתו המפורשת לגביה.
  • חברות הטלפון ידרשו לפרט בחשבונית המנוי, באופן ברור ומובחן מהחיובים האחרים, את מחיר העסקה לקבלת שירותי התוכן והמשחקים
  • התיקון אינו גורע מחובותיו של ספק שירותי התוכן או המשחקים במסגרת "עסקאות מכר מרחוק". בכלל זה, על הספק לפרט בשלב השיווק מרחוק את הפרטים המהותיים של העסקה וכן לשלוח לצרכן מסמך בכתב המפרט את הפרטים כאמור (law.co.il חושב שזו גזירת-חוק שנועדה מלכתחילה להפרה לפחות בעולם שירותי התוכן בסלולר...);
  • לצרכן זכות לפנות בכל מקרה לחברת הטלפון בבקשה לבטל את העסקה שנעשתה עם ספק התוכן והמשחקים ועל חברת הטלפון להפסיק את חיובי הצרכן המנוי בגין עסקה זו. הזכות נתונה לצרכן בין אם נתן הסכמה מפורשת לעסקה וביקש לאחר תקופה מסוימת לבטלה ובין אם לא נתן מלכתחילה הסכמה מפורשת;
  • התיקון לחוק אינו מתערב בשאלה מתי תחשב הסכמה כהסכמה מפורשת, אולם מוצע לתת לשר סמכות להתערב במקרים מסוימים ולומר מתי הסכמה לא תחשב הסכמה מפורשת על פי החוק.