ישראל: ספקי הגישה יציעו שירותי סינון ללא תשלום

הכנסת אישרה בקריאה שלישית את תיקון מספר 49 לחוק התקשורת (בזק ושידורים). בהתאם לתיקון, שמקורו בהצעת חוק של חבר-הכנסת אלכס מילר, יידרשו ספקיות האינטרנט לספק ללקוחותיהן שירותי סינון אתרים ללא תשלום נוסף וליידע את לקוחותיהן אודות "אתרים פוגעניים" המכילים תוכן הקשור במין, גזענות, אלימות והימורים ועל דרכים להתגונן מפניהם, לרבות אמצעים טכנולוגיים המיועדים לסינון אתרים או תכנים פוגעניים. ספקיות האינטרנט ידרשו לעשות זאת בכל הדרכים הבאות: משלוח עלון מידע בדואר (במועד ההתקשרות ובמועד חידושה), פרסום באתר האינטרנט של הספקית, ציון המידע בהסכם ההתקשרות או מסירת המידע על-ידי נציגי שירות לקוחות. התיקון לחוק קובע כי "ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו בדרך שקבע השר בתקנות או ברישיון, ויספק למנוי שביקש זאת, שירות יעיל של סינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, בשים לב למקובל בתחום; בעד שירות סינון הניתן לפי סעיף קטן זה לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות הגישה לאינטרנט".