אור ירוק לחברת החשמל לספק שירותי אינטרנט

רשות החשמל אישרה לחברת החשמל לעסוק בתקשורת ולספק שירותי אינטרנט. כתנאי לאישור, על חברת החשמל לבצע הפרדה תאגידית מלאה בין פעילויותיה ולהקים חברה נפרדת לעסקי האינטרנט שלה. על החברה נאסר להציע את שירותיה למשתמשי-קצה ('מנויים') והיא נדרשת לספק תשתיות תקשורת בלבד. עוד נאסר עליה להחזיק יותר מ- 49% ממניות החברה החדשה. חברת החשמל מתכוונת להשתמש ברשת הסיבים האופטים שפרסה בשנים האחרונות, המאפשרת גלישה במהירות של 1 גיגה ביט לשנייה. מקור: כלכליסט.