ישראל: הוכרז פרויקט להקמת פורטל חקיקה לאומי

"הסוף לאינסוף ניירת, פקסים, דואר, שליחים ובירוקרטיה בתהליך החקיקה בישראל", כך הכריזו היום מנכ"ל הכנסת, מנכ"ל משרד המשפטים ומזכיר הממשלה, בהצגת פרויקט חוצה-רשויות, שתכליתו הקמת פורטל חקיקה לאומי. הפורטל יזכה לכינוי ענן חכ"ם (חקיקה, כנסת, ממשלה). הפורטל נועד להוות מקום לשיתוף בין הרשויות בתהליך החקיקה, כאשר כל רשות נותרת אוטונומית בתחומה. המיזם יפעל באמצעות אתר מיוחד, שיוזן הדדית בעדכונים באשר לתהליכי החקיקה, על-ידי כל אחד מהאתרים התפעוליים של שלושת הגופים. מטרות המיזם הן: 1. שקיפות - חשיפת תהליך החקיקה בפני הציבור וכל העוסקים בחקיקה, על כל שלביה; 2. ייעול התהליך - הפורטל יהפוך את תהליך החקיקה למקוון, בניגוד למצב כיום, כיוון שכל גוף יוכל להתעדכן ולעדכן, ללא צורך באינסוף תכתובות וישיבות; ו-3. תהליך ירוק - התהליך יהיה כולו וירטואלי וימנע את הצורך באינסוף הדפסות, תכתובות, פקסים וכיו"ב. ההערכה היא כי הפורטל יעלה לאוויר בתוך כשמונה חודשים. מקור: משרד המשפטים.