הממשלה אישרה ביטול קנסות היציאה בשוק האינטרנט

הממשלה אישרה היום פה אחד את הצעת החוק של שר התקשורת משה כחלון, בעניין הרחבת ביטול קנסות היציאה לכל שוק התקשרות, לרבות ספקיות האינטרנט. כזכור, החל מחודש פברואר הוגבלו קנסות היציאה בשוק הסלולר. עתה, מבקש משרד התקשורת להרחיב את ההסדרה כאמור על כלל ענף התקשורת בישראל, לרבות חברות הכבלים והלווין, ספקיות האינטרנט וכן ספקיות טלפוניה נייחת ובינ"ל. במידה ומנוי יבטל הסכם התקשרות, במהלך תקופת התחייבות, החברה הרלבנטית לא תהיה רשאית לגבות מהמנוי תשלום ולא תמנע ממנו הטבה שהיה מקבל אלמלא הביטול, ששיעורם הכולל עולה על 8% מממוצע החשבון החודשי של המנוי עבור השירותים שצרך במהלך תקופת ההסכם, עד למועד ביטולו, כשהוא מוכפל במספר החודשים שנותרו עד לתום תקופת ההתחייבות. סכום התקרה נגזר משירותים שצרך המנוי והוא אינו כולל תשלום עבור רכישת ציוד קצה. ההצעה אושרה בועדת השרים לענייני חקיקה והיא מועברת כעת לכנסת לצורך אישורה בקריאה ראשונה. מקור: משרד התקשורת.