רמו"ט דורשת כרטיס חכם אנונימי בתחבורה ציבורית

אולי יעניין אותך גם

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים (רמו"ט) פרסמה לאחרונה טיוטת הנחיה של רשם מאגרי המידע בנושא תחולת חוק הגנת הפרטיות על מפעילי כרטיסים חכמים בתחבורה הציבורית. מדובר בכרטיסים אישיים מסוג "רב קו", ניתנים לטעינה, המשמשים לתשלום דמי נסיעה באוטובוסים ורכבות. המפעילים מחויבים לפי הסכם עם משרד התחבורה לאסוף לא מעט פרטים: תמונה צבעונית של בעל הכרטיס, מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, סוג זכאות ("פרופיל נוסע"), תאריך לידה, כתובת, מספרי טלפון, כתובת מייל, שם חברה ומספר עובד. בביקורת של רמו"ט התברר שפרט לכל אלה מפעילי הכרטיסים אוספים גם נתונים ובהם מין, שם מוסד הלימודים וכתובתו וגם נתוני שימוש בכרטיס כדוגמת מספר הקו, מספר כלי התחבורה שבו בוצעה הנסיעה, תחנת העליה על אמצעי התחבורה ושעת העליה עליו. בסה"כ, המון פרטים שימנעו מ- law.co.il לרכוש כרטיס חכם (כי מספיק לו המעקב שהאייפון שלו מנהל אחריו).

רמו"ט מצאה כי המידע דרוש למשרד התחבורה לשם קביעת מדיניות ציבורית, ולצורך זה די ככלל במידע שאינו מזוהה אישית. עם זה היא נמנעה בטיוטת ההנחיה מהוראה מפורשת בדבר 'טשטוש' השיוך של מידע מסוים לאדם בר-זיהוי. ההנחיה דורשת ששימוש במידע מזוהה ייעשה רק לצורך אספקת השירות וכי אם ברצונם של המפעילים להשתמש במידע לצרכי שיווק ופרסום, עליהם לקבל את הסכמת הלקוח ונאסר עליהם להתנות את הנפקת הכרטיס בהסכמה כזו.

רמו"ט קובעת עוד, ולמיטב ידיעתו של law.co.il זוהי קביעה ראשונה מסוגה בארץ, שבמעמד ההנפקה חייבים מפעילי הכרטיס החכם להביא לידית הנושא את האפשרות להנפיק עבורו כרטיס חכם אנונימי: כל עוד הנוסע אינו מבקש כי תינתן לו הנחה בתעריפים המבוססת על מאפיינים אישיים המחייבים אישור משרד התחבורה, לא חלה על הנוסע חובה חוקית למסירת מידע אישי לשם הנפקת הכרטיס וכדי שייחשב כמי שהסכים מדעת למסירת המידע, יש חשיבות לציון החלופה העומדת לרשותו. "לשם כך יש לדאוג שהחלופה של הפקת כרטיס חכם אנונימי תובלט בשילוט בעמדות ההנפקה, באתרי האינטרנט של המפעילים ובמסגרת הדרכת נותני השירות בעמדות ההנפקה" קובעת הרשות בטיוטה.