האיחוד האירופי - סוף עונת העוגיות

אולי יעניין אותך גם

הקוקיז - אותם קבצים קטנים האוספים מידע על התנהגות משתמשים ברשת, נמצאים בסכנת הכחדה באיחוד האירופי. חוק חדש, או יותר נכון - תיקון חדש לחוק משנת 2002, בעניין פרטיות בתקשורת אלקטרונית - קובע שכדי לשתול עוגיה במחשב משתמש, יש לקבל מראש את הסכמתו. דיו רב נשפכה על הבעייתיות הרבה שיוצר החוק החדש. כך לדוגמה, אתרי אינטרנט נוהגים לציין את השימוש בקוקיז במדיניות הפרטיות, אך עתה יצטרכו לקבל את ההסכמה המפורשת ואולי הנפרדת משאר הוראות המדיניות, להשתמש בקוקיז. צרה גדולה עוד יותר רובצת לפתחן של רשתות הפרסום באינטרנט - אלה משתמשים בקוקיז כדי לאסוף מידע על התנהגות המשתמש ובהתאם להגיש לו פרסומות המותאמות לו ('פרסום ממוקד', או 'מיקוד התנהגותי'). אין קשר ישיר בין המשתמש לבין רשת הפרסום וקשה לראות כיצד תוכל הרשת לקבל את הסכמתו לשימוש בקוקיז. בימים אלה פרסם הממונה על הגנת המידע באנגליה אזהרה לעסקים, לפיה עליהם להתכונן ליישום את החוק החדש שצפוי להיכנס לתוקף בסוף מאי השנה. הממונה טען שיישום החוק אכן יוצר אתגרים לא פשוטים, אך בה בעת מעניק למשתמש יותר בקרה ושליטה על הנעשה במידע המתייחס אליו. מקור: Hunton & Williamns.