תביעה: אין להשתמש במייל פרטי להסתרת מידע ציבורי

אולי יעניין אותך גם

אין לאפשר לנבחרי ציבור להשתמש בתיבות מייל פרטיות לצרכי עבודתם הציבורית, כדי להסתיר את תוכן ההתכתבויות מהציבור. כך נטען בתביעה שהוגשה באוסטין, טקסס. לטענת התובעים, על עובדי הציבור לחשוף את המסמכים, הסמסים וכל מידע אחר הקשור לענייני הציבור, גם אם מידע זה נכתב בעזרת המכשירים הפרטיים של העובדים. לטענתם, אי-מסירת המידע נוגדת את חוק הרשומות הפומביות (Open Records Law). לפי אחת הדוגמאות בתביעה, חבר עירייה ביקש מאחד מבוחריו שהתקשורת ביניהם בענייני מסים תעבור דרך המייל הפרטי שלו. התביעה התבססה, בין היתר, על חוק המידע הציבורי של טקסס (Texas Public Information Act) וחוק רישומי הממשל המקומי (Local Government Records Act) האוסרים את ההשמדה או ההסתרה של מידע ציבורי. במקרים דומים במדינות שונות ברחבי ארה"ב, נפסק כי יש לחשוף את תוכן ההתכתבויות גם אם נשלחו או התקבלו דרך התיבות הפרטיות. מקור: Reuters.