בית הנבחרים דחה את כללי הנייטרליות ברשת

ועדת משנה של בית הנבחרים האמריקאי, העוסקת בתקשורת וטכנולוגיה, דחתה ברוב של 15-8 את כללי הנייטרליות ברשת שהתקינה נציבות התקשורת הפדראלית בארה"ב (ה- FCC). החלטת הועדה התקבלה לאחר ויכוח סוער. בחודש דצמבר האחרון אישרה הנציבות את הכללים החדשים, המסדירים את זכות הגישה לרשת האינטרנט ולכל תוכן חוקי, ללא הפרעה וכן מונעים הגבלת משתמשים, או העלאת תעריפים בגין שימוש נרחב ברוחב פס. נציגי הרוב הרפובליקני בועדת המשנה סברו כי הכללים אינם נחוצים וכי הותקנו ללא סמכות. יו"ר ועדת האנרגיה והמסחר בבית הנבחרים (אליה משויכת ועדת המשנה), פרד אפטון, מסר כי "אין כל משבר המחייב התערבות... המציאות היא כי במידה והנציבות הייתה שוקלת בכנות את החסרונות והיתרונות של פעולותיה, היא מעולם לא הייתה מנסה לבצע רגולציה של האינטרנט". מקור: National Journal.