לא תהיה זכות וטו על סיומות שמות מתחם חדשות

אולי יעניין אותך גם

נכשלו מאמציו של הממשל האמריקאי לאפשר לו ולמדינות נוספות זכות וטו ביחס לסיומות שמות מתחם עתידיות. ההצעה, שהועלתה בפני ICANN, העלתה תהיות רבות ביחס לאיזון בין ריבונות המדינה לחופש האינטרנט וחופש הביטוי. ה- Governmental Advisory Commitee ב- ICANN, שהתכנסה בבריסל, דחתה (לעיון בהחלטה) את הצעת ארצות-הברית בעניין זה וקבעה כי במקום זכות וטו, יוכלו מדינות החפצות בכך להציע עצה לא מחייבת ביחס לסיומות מעוררות מחלוקת דוגמת GAY. חלקים אחרים בהצעה, כגון הזכות לאפשר למדינות להגיש התנגדות לסיומות ללא תשלום אגרה, או הקלה במסלול ההתנגדות לבעלי סימני מסחר, כן אושרו על-ידי הועדה. מקור: Cnet news.