ישראל: פיצויים לאישה שגורשה באמצעות מסרון

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים קבע כי גבר שגירש את אשתו בעל כורחה, באמצעות מסרון (SMS), ישלם לה פיצויים בסך 95,000 ש"ח. הנתבע, מ.ר., גירש את אשתו (התובעת - ס.ד.) בעל כורחה, באמצעות הודעת מסר קצר ששלח לאמה ולאחיה. ביה"ד השרעי קבע כי שליחת ההודעה יצרה מעשה של גירושין תקפים לפי הדין המוסלמי. התובעת הגישה תביעה נזיקית בעילה של הפרת חובה חקוקה (לפי הוראות ס' 63 לפקודת הנזיקין), נוכח הפרה לכאורה של הוראות ס' 181 לחוק העונשין (התרת קשר נישואין על כורחה של האישה). השופט דניאל טפרברג קבע כי בית הדין השרעי, האמון להכריע בענייני נישואין וגירושין של מוסלמים, הכריע כי המסרון ששלח הנתבע לאם התובעת יצר את גירושי הצדדים. נקבע כי אין לקבל את טענות הנתבע לפיהן לא התכוון לגרש את אשתו באמצעות שליחת המסרון. ביהמ"ש הגיע למסקנה כי נעשה מעשה גירושין ללא החלטה מקדימה של בי"ד מוסמך המחייבת גירושין והמעשה התבצע בעל כורחה של האישה, שכן הגירושין נוצרו על-ידי שליחת הודעה כתובה, מבלי שיכולה הייתה התובעת להתנגד. ביהמ"ש קבע כי קמה עילה של הפרת חובה חקוקה משהפר הנתבע את ס' 181 לחוק העונשין והורה לו לשלם לתובעת 95,000 ש"ח והוצאות בסך 5,000 ש"ח {תמ"ש 17950/09 ס.ד. נ' מ.ר.}.