הצעת-חוק: אינטרנט אלחוטי בכל בניין ציבורי

הצעת חוק פרטית [פ/2920/18] של חבר הכנסת מאיר שטרית, מציעה לחייב התקנה של רשת אינטרנט אלחוטית בכל בניין ציבורי המשמש משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או בניין שנועד למתן שירות לציבור, ללא תשלום ולרווחת הציבור הפוקד את הבניין. הצעת חוק התקנת רשת אינטרנט אלחוטית בבניינים ממשלתיים וציבוריים, התשע"א-2011, הונחה על שולחן הכנסת ביום 7.2.2011 והיא מציעה כי הציבור הרחב, הפוקד את הבניינים דלעיל לשם קבלת שירותים שונים, יוכל ליהנות משרותי גלישה דרך האינטרנט האלחוטי ולהיעזר באינטרנט האלחוטי בבניין לשם קבלת השירותים אותם מציע המשרד. בדברי ההסבר להצעת החוק מצוין כי חוק דומה הוגש לפני כמה שבועות בארצות-הברית, לפיו יש להתקין רשת אינטרנט אלחוטית בכל הבניינים הפדראליים.