ממשל אובמה רוצה זכות וטו על סיומות הדומיינים

הממשל האמריקאי מעוניין בזכות וטו ביחס לסיומות שמות מתחם עתידיות - עמדה המעלה שאלות מעניינות בנושאים כמו חופש הביטוי, ריבונות ותפקידן של מדינות בעיצוב דמות האינטרנט. על הפרק עומדת שאלת הסמכות ביחס לאישור הסיומות הגנריות החדשות. כזכור - ICANN, גוף העל להסדרת רישום שמות מתחם באינטרנט, אישר את ההצעה לפיה כל המעוניין יהיה רשאי לרכוש סיומות גנריות חדשות (gTLD). כך, שבמקום להיות מוגבלים לסיומת כגון Com, Net, Org, Biz ואחרות, יוכלו ארגונים וחברות לרשום סיומות חדשות משלהם, שישמשו אותם לצורך שמות המתחם שלהם. לדוגמה - האתר אי-ביי יוכל לרכוש את הסיומת ' ebay.', עיריית ניו-יורק תוכל לרכוש את הסיומת 'NewYork.' וכך הלאה. העלות הצפויה היא כ- 185,000 דולר לסיומת חדשה. לפחות 115 הצעות לסיומות חדשות צפויות במהלך 2011, כמו car, health, nyc, movie, web ואחרות. חלק מהסיומות הצפויות עלולות לעורר מחלוקת בקרב אוכלוסיות מסוימות. כך למשל, שני ארגונים שונים הודיע כי הם צפויים לדרוש את הסיומת gay. כאמור, הממשל מציע כי הליך אישור הסיומות החדשות יכלול שלב בו ועדה מייעצת ל-ICANN, שתכלול נציגים של כ- 100 מדינות, תכריע ביחס לאישור. מקור: Cnet news.