הספקיות יפרסמו את מהירות הגלישה המובטחת?

משרד התקשורת מפרסם שימוע, לפיו יידרשו חברות המספקות שירותי גישה לאינטרנט לפרסם את מהירות הגלישה המובטחת. השימוע מיועד לחברות התקשורת המספקות תשתית גישה לספקי אינטרנט ולחברות המספקות שירותי גישה לאינטרנט (ISP). השימוע מיועד להגברת השקיפות ביחס לשירותי העברת הנתונים שהחברות מעניקות ללקוחות האינטרנט. בין היתר, בכוונת המשרד לקבוע כללים לגבי חובת הכללת פרטים מסוימים בפרסומי החברות, כגון קצב העברת הנתונים המזערי עבור Download ו- Upload בנפרד, במיליוני סיביות לשנייה (Mbit/s). שר התקשורת, משה כחלון, ציין כי "החובה לשקיפות הפרסומים של החברות, כפי שפורטו בשימוע, תאפשר ללקוחות לבחון כל הצעה של החברות, ותאפשר לצרכנים לבצע השוואת מחירים ושירותים של החברות השונות". מקור: משרד התקשורת.