ישראל: למי שייכים שמות המתחם של וויקיפדיה?

אולי יעניין אותך גם

ה- IL-DRP הוא שירות יישוב מחלוקות חלופי שמפעיל איגוד האינטרנט הישראלי (ע"ר), הגוף האמון על רישום שמות מתחם תחת סיומת המדינה של ישראל (il.). השירות מיועד ליתן מענה מהיר למחלוקות שעניינן בהקצאת שמות מתחם תחת סיומת זו. לאחרונה ניתנה החלטה בעתירה שהגישה Wikimedia Foundation, כנגד הקצאת שם המתחם wikipedia.co.il. העותרת היא ארגון ללא מטרת רווח, הפועל להפצת תוכן חופשי, לרבות הפעלת אתר האנציקלופדיה החופשית וויקיפדיה. בין היתר, טענה העותרת כי היא משתמשת בסימן Wikipedia החל בשנת 2001 וכי הוא רשום כסימן מסחר ברחבי העולם. שם המתחם נשוא המחלוקת הפנה לאתר שחזותו זהה לאתר וויקיפדיה בעברית. המחזיק, אורן שץ, לא השיב לטענות העותרת.

חבר הפאנל, עו"ד יונתן אגמון, החליט לקבל את העתירה ולהעביר את שם המתחם לעותרת. אגמון קבע כי שם המתחם זהה לסימן המסחר של העותרת וכי זו הציגה ראיות מספקות ביחס לזכויותיה בסימן המסחר. נקבע כי העותרת הוכיחה, על פניו, כי לא אישרה למשיב להשתמש בסימן וויקיפדיה וכי אין לו אינטרס לגיטימי בשם המתחם ובסימן זה. אגמון ציין כי סימן המסחר של העותרת מוכר היטב, זאת לאור המוניטין הרב שצבר אתר וויקיפדיה וכי חלק מסימני המסחר של העותרת נרשמו לפני הקצאת שם המתחם למשיב. רישום שם המתחם על-ידי המשיב, לאחר רישום סימן המסחר של המבקשת, מעיד על חוסר תום-ליבו. עוד ציין עו"ד אגמון כי קשה להאמין כי המשיב לא הכיר את סימן המסחר של העותרת, בעת הגשת בקשתו להקצאת שם המתחם בשנת 2007. הפאנליסט סבר כי המשיב רשם את שם המתחם בכוונה למשוך תנועת משתמשי אינטרנט, על-מנת להפיק רווח מסחרי, תוך יצירת חשש להטעיה עם שם העותרת או חסותה ביחס לאתר המשיב. להחלטה המלאה (באנגלית).

בהליך נוסף, הלינה Wikimedia Foundation נגד הקצאת שם המתחם wikipedia.org.il למחזיק אדם יוחנן. יוחנן טען כי הוא מחזיק בשם המתחם למעלה מ-5 שנים וכי השקיע בו כסף רב. לטענתו, האתר הפועל תחת שם המתחם סייע לרבים ממשתמשי האינטרנט בישראל בגישה לאתר העותרת. עם זאת, המשיב הצהיר כי הוא סבור כי האינטרס של העותרת בשם המתחם גדול משלו ולכן הסכים להעברת שם המתחם. עו"ד אגמון, שנתן גם את ההחלטה בהליך זה, ציין כי הסכמת המשיב מהווה בסיס למתן צו מיידי המורה על העברת שם המתחם לעותרת, ללא צורך בבחינת הקריטריונים לפיהם מוכרעת מחלוקת ביחס להקצאת שם מתחם. להחלטה המלאה (באנגלית).