פייסבוק: פעילי ימין הביאו לחסימת ארגוני שמאל

אולי יעניין אותך גם

פרופיל המשתמש של מספר ארגוני שמאל באתר הרשת החברתית פייסבוק, נחסם לאחרונה על-ידי האתר בעקבות יוזמה של פעילי ימין, המזוהים עם ברוך מרזל. הפעילים השתמשו באפשרות לדווח לאתר על ארגונים המשתמשים בפרופילים אישיים, במקום "דפי חברה". בין היתר, נחסמו דפי המשתמש של ארגונים כגון "מחסום ווטש", "קו לעובד", "יש גבול" ועוד. הדיווח כאמור עולה בקנה אחד עם מדיניות האתר, כפי שנקבעה בהסכמיו המקוונים, שאינה מתירה לארגונים לפתוח פרופילים אישיים. פעילות הפייסבוק של חלק מהארגונים דלעיל למעשה נמחקה כליל והם פועלים לפתוח "דפי חברה" כנדרש. בדף של פעיל הימין ברוך מרזל פורסם "מדריך לתלונות על פרופילים של בוגדים" ובו הסבר כיצד לבצע את הדיווח דלעיל להנהלת אתר הרשת החברתית. מקור: קפטן אינטרנט.