רשות השידור תפיץ את תכניה ברשת ובחינם

רשות השידור תאפשר לאתרי אינטרנט להפיץ את תכניה ללא תשלום - כך לפי החלטת יו"ר הרשות, אמיר גילת, המעוניין להפוך את תכני הרשות לזמינים ונגישים. אתרי אינטרנט שיהיו מעוניינים להציג את התכנים יידרשו לחתום על הסכם מול הרשות ולהתחייב להסדיר את כל יתר הזכויות. בטרם שתמסור הרשות את התכנים לאתר כזה או אחר, תבחן הרשות האם האתר עומד בהוראות הדין ובכללי האתיקה שהרשות מתנהלת לפיהם. בנוסף, תבחן הרשות את זהות בעלי האתר, מטרותיו, היקף פעילותו ועוד. גילת מסר כי "ברשות השידור מופקות תוכניות מצוינות והמטרה היא לחשוף אותן באמצעות אתרי האינטרנט לקהלים גדולים יותר". מליאת רשות השידור אישרה את ההצעה וכעת מגבשת הלשכה המשפטית כללים ליישומה. נכון לעתה, ההיתר אינו כולל חומר ארכיוני של הרשות, שימשיך להימכר כנגד תשלום, אלא תוכניות המשודרות בזמן אמת. מקור: גלובס.