פרסום מטעה בעמוד הפייסבוק ובאתר מנו ספנות

אולי יעניין אותך גם

הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, עו"ד תמר פינקוס, הורתה לחברת התיירות מנו ספנות בע"מ להסיר באופן מיידי כל פרסום מטעה המופיע בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט של החברה, בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. בחודשים האחרונים נשלחו פניות דומות גם לרשתות האופנה פוקס והגרה ולחברת התיירות צבר. בהתאם להודעת משרד התמ"ת, חברת מנו ספנות פרסמה מחיר הפלגה ב-199$, כאשר בפועל לא ניתן היה לרכוש את הכרטיס במחיר שפורסם. בנוסף, אין בתקנון החברה מידע לגבי זכות הביטול של הצרכן, מועד הביטול ואופן הביטול, כנדרש בחוק. עו"ד פינקוס מסרה כי "על העוסק לנקוט במלוא השקיפות בפרסומים אותם הוא מציג, זאת כדי למנוע הטעית צרכנים ופגיעה בזכויותיהם". מקור: משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.