ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק נגד צינתוקים

אולי יעניין אותך גם

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק האוסרת על שיגור דברי פרסומת באמצעות צלצול וניתוק השיחה - תופעה שזכתה לכינוי "צינתוקים". בשיטה זו, שמטרתה הלא מוצהרת היא לעקוף את הוראות תיקון 40 לחוק התקשורת (חוק הספאם), מתקשרת מערכת ממוחשבת למספר רב של מנויי טלפון ומנתקת את השיחה עוד בטרם הספיק הנמען לענות לה. לרוב, נמעני ה"צינתוקים" מתקשרים למספר הטלפון שחייג אליהם (ושהופיע על צג הטלפון) ו"זוכים" להאזין להודעות פרסומיות מוקלטות שעניינן במכירת מוצרים ושירותים שונים. כמובן שהנמענים שהתקשרו והאזינו להודעות השיווקיות אף מחויבים בעלות השיחה. הוועדה גם אישרה כי סכום הקנס שיוטל על מפרסם שיעבור על הוראות חוק הספאם, באמצעות שיחה ממספר חסוי, יוכפל ויעמוד ויעמוד על 2,000 ש"ח. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)(תיקון - שיגור דבר פרסומת באמצעות מערכת חיוג אוטומטי), התש"ע-2010, הוגשה על-ידי חברי הכנסת אורי מקלב, משה גפני ויוליה שמאלוב-ברקוביץ. ההצעה [פ/2478/18] מבקשת להוסיף לחוק הספאם את סעיף 30א(ב1), לפיו "...יראו מי שחייג לנמען באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ובמענה להתקשרות למספר שממנו חויגה השיחה כאמור מושמע דבר פרסומת, כמי ששיגר דבר פרסומת בניגוד להוראות סעיף קטן (ב)". law.co.il מזכיר כי לפני כשנה וחצי הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב תביעה נגד חברת טלרן מסרים מיידים וכן בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית, בגין אותה שיטה ממש. מקור: Ynet.