אסור לעו"ד לשלוח התראות חוב במיסרונים

ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז בלשכת עורכי הדין פרסמה "הנחייה כללית בעניין משלוח מסרונים (s.m.s) והתקשרויות בטלפון לחייבים". בהנחייה נאמר כי לועדת האתיקה הוגשו תלונות רבות בעניין משלוח הודעות SMS לחייבים וכן ביחס להודעות התראה מוקלטות המגיעות למכשירי טלפון של חייבים (הן נייחים והן ניידים). לדברי עו"ד אפריים נווה, יו"ר ועדת האתיקה, שפרסם את ההנחיה - "התופעה הפכה לחלק משיטות גביית חובות בהן נוקטים עורכי דין רבים". ועדת האתיקה הגיעה להחלטה עקרונית, לפיה יש לראות בדרכים אלה של פניות לחייבים, כעבירת משמעת. הועדה ציינה, כי לצורך ההחלטה, הסתמכה בין היתר על השיקולים הבאים: "פניות בדרכים כאלה אינן הולמות את כבוד המקצוע"; "בדרכים כאלה קיים קושי למסור לחייבים או למקבלי הפניות את הדרך הנאותה ליצור קשר עם הפונה"; "פניות כאלה, בייחוד אם הן חוזרות ונשנות, עלולות ליצור הטרדות בלתי הולמות, בלתי חוקיות שיכולות להיגרר אף לעבירות פליליות" (כגון הפרת הוראות ס' 30 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), העוסק בהטרדה באמצעות מתקן בזק). ההנחייה מציינת כי לאחר משלוח מכתב התראה בדואר לחייב, ניתן לבצע שיחת טלפון "אנושית" ממשרד עורכי הדין, על-מנת לוודא את קבלת המכתב. מקור: ועד מחוז ת"א והמרכז - לשכת עורכי הדין.