קביעה סופית: תוכנה כשלעצמה לא כשירת פטנט

"אם התהליך הנתבע בבקשה אינו אלא הצעדים שהתוכנה מבצעת, האמצאה לא תהיה כשירה לפטנט", כך קבע רשם הפטנטים, ד"ר מאיר נועם, שהודיע היום על מדיניות משרד הפטנטים בישראל ביחס לאמצאות בתחום התוכנה. בכך בא לסיומו הליך ממושך של שימוע, שבמסגרתו התקבלו עשרות ניירות עמדה מן האקדמיה, העוסקים בתחום התוכנה והמייצגים (עורכי דין ועורכי פטנטים). וזוהי המדיניות המלאה שפרסם -

1.    האמצאה כפי שהיא מוגדרת במערכת התביעות צריכה להיות בתחום טכנולוגי. דרישה זו נובעת מהוראות סעיף 3 לחוק הפטנטים, התשכ"ז – 1967 (להלן: "החוק").

2.    האמצאה נבחנת בכללותה מבלי להפריד את רכיבי התוכנה מרכיבי החומרה ומבלי להתמקד בתוכנה אלא בתרומת  האמצאה ביחס לידע הקודם. תרומת האמצאה צריכה לבוא לידי ביטוי במערכת התביעות.

3.    האמצאה בכללותה צריכה להביא לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי. 

4.     תרומת האמצאה כפי שנתבעת בתביעות ביחס לידע הקודם צריכה להיות חדשה ובעלת התקדמות המצאתית, כנדרש בסעיף 3 לחוק. לחלופין, האמצעים (בכללותם) שבהם מגיעה האמצאה לאותה תרומה  צריכים להיות חדשים ובעלי התקדמות המצאתית.

5.    אם התהליך הנתבע בבקשה אינו אלא הצעדים שהתוכנה מבצעת, האמצאה לא תהיה כשירה לפטנט. התוכנה כשלעצמה אינה ביטוי טכנולוגי, שכן התוכנה כשלעצמה מוגנת בחוק זכויות יוצרים.