בנק ישראל אוסר סליקת הימורים ופורנו

אולי יעניין אותך גם

בעקבות בדיקה שערך, פרסם שלשום בנק ישראל הנחיה המיועדת לבנקים ולחברות האשראי, בה הוא מטיל עליהם הגבלות ביחס לפעילות בתחומים עתירי סיכון כגון הימורים, פורנוגרפיה ותכשירים רפואיים. ההנחיות החדשות נתווספו לטיוטת הנוהל הבנקאי שמספרו 411, העוסק במניעת הלבנת הון, מימון טרור וזיהוי לקוחות. בין היתר, קובעת ההנחיה כי בענפים עתירי סיכון, כגון פורנוגרפיה, הימורים ותרופות, חברת כרטיסי האשראי תוכל להתקשר בהסכם עם בתי עסק לסליקת עסקאות, רק אם מצויה בידה חוות דעת משפטית שלפיה תחום הפעילות של בית העסק חוקי. כמו כן, חברת כרטיסי אשראי לא תאשר עסקה אם יש חשש שעניינה בהגרלות או הימורים אסורים, או אם מדובר בשירות שאינו חוקי במדינה בה שוהה הלקוח. בנוסף, חברות האשראי לא יתקשרו עם בתי עסק בהסכם לסליקת עסקאות, ללא הצגת כרטיס האשראי באופן אישי (עסקה במסמך חסר), אלא אם הן יודעות כי מדובר בפעילות חוקית. עוד קובעת ההוראה כי הדירקטוריון של חברות האשראי יקבע מדיניות ליישומה. מקור: TheMarker.