רישום שמות מתחם בעברית נפתח לציבור הרחב

איגוד האינטרנט הישראלי, הגוף המנהל את מרשם שמות המתחם תחת הסיומת IL, פותח לכלל הציבור את האפשרות לרשום שמות מתחם הכוללים תווים בשפה העברית (ברמת המתחם השלישית). הרישום של שמות אלו לכלל הציבור יתאפשר החל מיום ראשון, 26.12.2010, בשעה 14:00 בדיוק. הרישום יתבצע באמצעות הרשמים המוסמכים של האיגוד, לפי העיקרון של "כל הקודם זוכה", כפי שנקבע בכללי רישום שמות המתחם הנוהגים באיגוד. שם מתחם הכולל תווים עבריים, יראה כך: co.il.שם-מתחם-לדוגמה.www. פתיחת רישום השמות כאמור לציבור הרחב, נעשית לאחר שלאחרונה הסתיימה תקופת הרישום המוקדם שקבע האיגוד. במהלך תקופת הרישום המוקדם (Sunrise Period), התאפשר לגופים הזכאים לכך (כגון חברות, עמותות, אגודות שיתופיות ובעלי סימני מסחר טקסטואלים הרשומים בישראל) לבקש לשריין את רישומם של שמות מתחם מסוימים, בדרך של קבלת זכות בלעדית, מוגבלת בזמן, לרישום שמות מתחם אלו. מקור: איגוד האינטרנט הישראלי.