ישראל: העונשים בפועל על עבירות לפי חוק המחשבים

אולי יעניין אותך גם

40 חודשי מאסר בפועל - זהו עונש המאסר הכבד ביותר (בממוצע) שמוטל על עברייני מחשב בישראל, והוא מוטל על מי שעברו על סעיף 4 לחוק המחשבים: יצירת מידע כוזב או פלט כוזב של חומר מחשב. כך מגלה ניתוח של גזרי הדין שניתנו בישראל על עבירות לפי חוק המחשבים. את הניתוח ערך law.co.il על יסוד בסיס הנתונים המקיף של פסיקה המתפרסם באתר. אותו סעיף מקפל בחובו גם את הסיכון ביותר לקנס (בכל אחד מהמקרים שנדונו בבתי המשפט הוטל קנס, אם כי סכומו ממוצע - 29,500 ש"ח - נמוך מהקנסות שהוטלו לפי סעיפים אחרים) ולפיצוי הגבוה ביותר למתלוננים (בממוצע, 50,000 ש"ח).

מהממצאים עולה שעבירת המחשב הקלה ביותר בעיני בתי המשפט היא שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב (סעיף 2 לחוק המחשבים). רק ב- 40% מהמקרים הוטל בגינה עונש מאסר, והוא מסתכם בממוצע בשלושה חודשי מאסר למרות שהעונש הקבוע בחוק הוא עד שלוש שנות מאסר. גם הקנס הממוצע בגין עבירה זו היה הקל ביותר - 6,000 ש"ח בלבד.

הקנס הכבד ביותר הוטל על מי שהורשעו בעריכת והפצת וירוסים: 80% מהמקרים הוטל קנס בסכום ממוצע של 71,250 ש"ח.

להלן ניתוח הנתונים המלא:


סעיף בחוק מאסר בפועל מאסר על תנאי קנס פיצוי למתלונן
2: שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב 40% מהמקרים, בממוצע 3 חודשי מאסר בפועל 90% מהמקרים, בממוצע 7.5 חודשי מאסר על תנאי 50% מהמקרים, בממוצע 6,000 ש"ח 30% מהמקרים, בממוצע 13,000 ש"ח
3: מידע כוזב או פלט כוזב 40% מהמקרים, בממוצע 40 חודשי מאסר בפועל. עם זאת ב- 40% ממקרי המאסר הומר העונש בעבודות שירות (בממוצע, חמישה חודשי עבודות שירות) 100% מהמקרים, בממוצע 10 חודשי מאסר על תנאי 100% מהמקרים, בממוצע 29,000 ש"ח 20% מהמקרים, בממוצע 50,000 ש"ח
4: חדירה לחומר מחשב שלא כדין 41% מהמקרים, בממוצע 17.7 חודשי מאסר 70% מהמקרים, בממוצע 9.94 חודשי מאסר על תנאי 67% מהמקרים, ממוצע של 23,500 ש"ח 13% מהמקרים, ממוצע של 24,300 ש"ח
5: חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת 50% מהמקרים, ממוצע של 17 חודשי מאסר בפועל. עם זאת, ב- 14% מהמקרים הומר המאסר בעבודות לתועלת הציבור, בממוצע 325 שעות לכל מקרה. 69% מהמקרים, בממוצע 9 חודשי מאסר על תנאי. 69% מהמקרים, בממוצע 68,166 ש"ח 7% מהמקרים, ממוצע של 4000 ש"ח למתלונן
6: נגיף מחשב 70% מהמקרים, בממוצע 14 חודשי מאסר בפועל 70% מהמקרים, בממוצע 11 חודשי מאסר על תנאי 80% מהמקרים, בממוצע 71,250 ש"ח 20% מהמקרים, בממוצע 16,000 ₪