אוקראינה: גוגל נגד גו גל בע"מ

אולי יעניין אותך גם

ענקית החיפוש פועלת להגן על שמה גם באוקראינה. גוגל נקטה בהליכים, בהם עתרה להורות לחברת Go Ogle LLC לחדול מהשימוש בשמה המסחרי, בין היתר במסגרת שם המתחם google.ua. בנוסף, עתרה גוגל לסעד מניעתי נגד חברת Hostmaster LLC, מנהלת מרשם שמות המתחם עבור סיומת המדינה של אוקראינה (ccTld), בדרישה להשעות את הקצאת שם המתחם google.ua לחברת Go Ogle LLC. כללי רישום שמות המתחם עבור הסיומת ua, קובעים כי שמות מתחם יוקצו לבעלי סימני מסחר מתאימים. במקרה דנן, פעל המרשם לכאורה כנדרש, הואיל וחברת Go Ogle LLC רשמה את שמה כסימן מסחר. הערכאה הדיונית קיבלה במלואה את עמדתה של ענקית החיפוש, שאושרה גם בערכאת הערעור. בכך לא הסתיים ההליך. מרשם שמות המתחם ו- Go Ogle LLC הגישו ערעור נוסף לביהמ"ש המסחרי הגבוה במדינה. בית המשפט אישר את החלטות הערכאה דלמטה ביחס לשימוש בשמה של ענקית החיפוש, אך החזיר לעיון מחודש את השאלה בדבר זכויות ההקצאה של שם המתחם והאם הרישום עצמו מפר את זכויותיה של גוגל. מקור: MARQUES.