הצעת חוק: אסור לשלוח דואר-אלקטרוני בנהיגה

הצעת חוק פרטית חדשה [פ/2719/18], שהוגשה על-ידי חברי הכנסת רוברט טיבייב ועינת וילף, מבקשת לתקן את פקודת התעבורה ולקבוע כי "נוהג רכב לא ישלח הודעות דואר אלקטרוני ולא יענה להודעות כאמור בזמן נהיגה". בדברי ההסבר להצעת החוק, מציינים המציעים כי ההצעה נועדה לתרום למאבק במגפת תאונות הדרכים. לדבריהם, תקנות התעבורה אוסרות כיום על משלוח מסרונים (SMS) בעת שהרכב בתנועה, אך "לאור השכלולים הטכנולוגיים הכוללים מכשירים ניידים עם אפשרות לקבלת ושליחת דואר אלקטרוני, קיים הצורך בהוספת האיסור הספציפי". הצעת החוק קובעת כי האיסור יחול גם על נהגים שברכביהם מותקן מכשיר טלפון קבוע. הקנס המוצע לעוברים על האיסור - 1,000 ש"ח. לעיון ב: הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שליחת דואר אלקטרוני בנהיגה), התשע"א-2010.