ייצוגית: רשם הפטנטים גובה אגרה אך מפרסם רק ברשת

שתי בקשות לאישור תובענות ייצוגיות הוגשו לאחרונה נגד משרד המשפטים ורשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בטענה כי הרשם מפרסם בקשות לרישום פטנטים באמצעות האינטרנט בלבד, על-אף שהוא גובה ממגישי הבקשות אגרה עבור פרסום הבקשות ב"רשומות". באחת הבקשות, שהוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, נטען כי כל המעוניין ברישום פטנט חייב לשלם אגרה בסך 500 ש"ח על-מנת שהבקשה תפורסם ברשומות (הפרסום הרשמי של המדינה). גובה התובענה - 6 מיליון ש"ח ונטען בה כי הרשם הודה לאחרונה כי משרד המשפטים לא קיים את הוראות החוק בעניין זה (במהלך דיון שהתקיים בועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת). בתובענה הנוספת, שהוגשה לבית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, טוענים התובעים כי "גביה של אגרה בעבור שירות שלא ניתן, הינה גביה בלתי חוקית שיש להפסיקה ולהשיב את שוויה לציבור ממנו נלקחה, ולכל הפחות יש לשערך אותה בהתאם לעלויות הפרסום בפועל, שכן ברור שפרסום ברשומות, שהינו פרסום פיזי, עלותו גבוהה בהרבה מפרסום באתר אינטרנט גרידא ואין הציבור צריך לשלם ביתר בשל כך". מקור: TheMarker.