משרד המשפטים השיק אתר לעיון בתזכירי חוק

מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, יחד עם מערך "ממשל זמין", השיקו אתר אינטרנט חדש, בכתובת www.tazkirim.gov.il, המאפשר לציבור הרחב לעיין בתזכירי חוק ממשלתיים ולהביע את עמדתו. באתר יפרסמו גופי הממשלה השונים תזכירי חוק שונים, בטרם שהם מועברים לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה ומונחים כהצעות חוק בפני מליאת הכנסת. משתמשי האתר יוכלו לעיין בתזכירים המתפרסמים באתר ולהעביר את הערותיהם בתוך פרק זמן שייקבע לשם כך. מטרת האתר להפוך לנקודת ממשק נוספת בין הממשלה לאזרח, על-מנת להגביר את השקיפות ביחס לעבודת הממשלה ולשתף יותר את הציבור באופן גיבוש מדיניות הממשלה. עד כה, הפיץ כל משרד ממשלתי את תזכירי החוק שהכין לפי נהליו הפנימיים, באמצעות הדואר או רשימות תפוצה פנימיות, מבלי שהציבור הרחב יכול היה לצפות בהם. מקור: משרד המשפטים.