פשרה בייצוגית נגד בזק בגין מהירות הגלישה

הסדר פשרה הוגש בשבוע החולף לביהמ"ש המחוזי בתל-אביב, במסגרת תובענה ייצוגית שהתנהלה נגד חברת בזק, בגין כשלים בשירותי ה- ADSL של החברה. כזכור, בשנת 2008 אישר אישר ביהמ"ש הגשת תביעה ייצוגית נגד בזק בהיקף של 100 מיליון שקל. בתביעה נטען כי בזק גבתה מחיר מלא מלקוחות ה-ADSL שלה, למרות שבפועל היו בעיות טכניות בגלישה. התביעה הוגשה בשם לקוחות "WOW", שהצטרפו למסלול גלישה במהירות מסוימת בשלוש השנים שקדמו להגשתה (בדצמבר 2005). לפי התביעה, לא היתה מניעה טכנית לספק ללקוחות את המהירות המובטחת, אך בפועל הגלישה הופסקה או סופקה מהירות גלישה שונה, למרות שבזק גבתה תשלום כאילו השירות אפשרי וניתן בפועל. התובע הייצוגי, יוסי ניר, טען כי בזק שידלה צרכנים להתקשר עימה בשירות כשהיא אינה ערוכה טכנית לספק את השירות באזורים מסוימים במהירות הגלישה המובטחת. במסגרת הסדר הפשרה, נקבע כי במידה ותזוהה בעיה מערכתית באזור מסוים, לקוחות האזור יזוכו באופן אוטומאטי. בנוסף, הבהירה בזק כי שינוי טכנולוגיית התשתית, בפריסת רשת ה-NGN, ביטלה את התקלות נשוא התובענה. בהסדר הפשרה נקבע כי בזק תאפשר ללקוחות לבצע בדיקה של מהירות הגלישה, במנותק מספק הגישה לאינטרנט, על-מנת לבחון אם מקור בעיית הגלישה הוא בתשתית בזק. עוד הסכימו הצדדים על פיצוי לתועלת הציבור, בגובה 1.8 מיליון ש"ח, אותם תתרום בזק לעמותות לצמצום הפערים החברתיים בישראל באמצעות כלים טכנולוגיים וצמצום הפער הדיגיטאלי. השאלה בדבר גובה הגמול לתובע וב"כ הושארה לשיקול דעתו של ביהמ"ש. מקור: גלובס.