ארצות-הברית: מעקב באמצעות ניווט לווינים טעון צו שופט

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט הפדראלי לערעורים בוושינגטון קבע שמעקב באמצעות מקלט GPS שהוצמד לרכב אינו חוקי בשל העובדה שלא התקבל צו שופט לביצועו. מעקב כזה מנוגד אפוא לתיקון הרביעי לחוקה האמריקאית. הפסיקה ביטלה את הרשעתו של עבריין סמים, שהמשטרה עקבה באופן זה במשך 4 שבועות אחר כל תנועותיו. עד כה פסקו בתי משפט (לרבות ערכאות פדראליות אחרות לערעורים) שמעקב אינו טעון צו מפני שאין לאנשים ציפייה לפרטיות בעת שהם נמצאים במקום ציבורי. אבל בית המשפט הפדראלי סבר שאנשים מצפים לכך שתנועותיהם ככלל יהיו פרטיות מפני שזרים רואים רק מקטעים מתונועתיהם ואילו המעקב המשטרתי באמצעות GPS אינו מוגבל. "מעקב ממושך חושף סוגים של מידע שאינם נחשפים באמצעות מעקב קצר-תקופה. לדוגמה מה אדם עושה באופן חוזר ומה אינו עושה", כתב השופט דוגלס גינספורב. "מי שיודע את כל מסעותיו של אחר יכול להסיק האם הוא מבקר מדי שבוע בכנסיה, בעל בוגדני, חולה המקבל טיפול רפואי, חבר של אדם מסוים או בקבוצה פוליטית – ולא רק עובדה אחת על אותו אדם, אלא הרבה עובדות כאלה". מקור: ניו-יורק טיימס.