נדחתה תביעת מעריב נגד אול-ג'ובס

אולי יעניין אותך גם

שופטת ביהמ"ש המחוזי בת"א, ד"ר מיכל אגמון-גונן, דחתה את תביעת מעריב נגד האתר Alljobs, בגין העתקת מודעות דרושים שהתפרסמו בעיתון ובאתר NRG. השופטת אגמון-גונן קבעה כי עידן האינטרנט הביא עמו אפשרויות אחרות לפרסום מודעות וכי קביעה כי פעולות Alljobs מהווה התעשרות בלתי צודקת - תפגע באפשרויות פרסום חלופיות ותגן על העיתונות הכתובה והמודל העסקי הישן, שטרום עידן האינטרנט. באשר לטענה כי העתקת המודעות מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר NRG, קבע ביהמ"ש כי כיוון שנקבע כי אין זכויות יוצרים בתוכן המודעות, הרי שאין בתנאי השימוש כדי להצמיח זכות כלשהי למעריב.

תחילת הפרשה בשנת 2005, אז הגישה מעריב הוצאת מודיעין בע"מ את התביעה נגד חברת אול יו ניד בע"מ (מפעילת האתר) ומנהליה. השופט יהודה זפט דחה את בקשת מעריב לסעד זמני, לאחר שקבע כי ככל שיש זכויות כלשהן בעובדות ובנתונים הכלולים במודעות, זכויות אלה שייכות למפרסמים ולא למעריב. עוד קבע זפט כי הפגיעה האפשרית בהכנסות מעריב היא תוצאה של תחרות שהציבור יוצא נשכר ממנה ושאין למונעה כל עוד אין למעריב זכות ברת הגנה. בקשת רשות ערעור שהגישה מעריב על ההחלטה נדחתה על-ידי ביהמ"ש העליון, שקבע שאין להתערב בהחלטת ביהמ"ש המחוזי. עם זאת, ציין ביהמ"ש העליון כי שאלה לא פשוטה היא אם ניתן לראות במעשיהם של המשיבים משום 'נטילת פירות עמלו ומאמצו של אחר'. הוצאת מעריב, נקבע, אינה מדברת בשמם של המפרסמים אצלה וספק אם יש לה זכויות במידע המתפרסם אצלה "ככל שיש זכויות כאלה".
 
בהליך העיקרי, בו המשיך להתנהל הדיון, ויתרה מעריב על העילה מכוח דיני זכויות היוצרים וטענה כי מעשי הנתבעים מהווים עשיית עושר ולא במשפט, גניבת עין והפרה של תנאי השימוש באתר NRG. ביהמ"ש ציין כי השאלה המתעוררת בהליך היא "האם יש מקום כי המשפט בכלל ודיני עשיית עושר בפרט יגנו על המודל העסקי טרום עידן האינטרנט של פרסום מודעות בתשלום בעיתונות הכתובה, או שמא יש לתת לכוחות השוק לפעול את פעולתם לגיבוש מודלים עסקיים שונים ומגוונים לאור הטכנולוגיה המתפתחת בעידן האינטרנט". יודגש כי Alljobs אינו מעתיק את נוסח מודעות הדרושים, אלא עושה שימוש בפרטי המידע הגולמי, כגון סוג המשרה, אזור העבודה, דרישות התפקיד וכיו"ב, עורך ומשכתב אותו מחדש, על-מנת שיתאים לאופי האתר ודרך החיפוש בו.

השופטת אגמון-גונן קבעה כי הענקת סעד למעריב והגנה על המידע הכלול במודעות הדרושים, אף אם במסגרת של דיני עשיית העושר, אינה משרתת את האינטרס הציבורי. לדבריה, המידע שמפרסמת מעריב בלוח הדרושים הוא מידע שהבעלות בו הייתה ונותרה של מזמין הפרסום. "שימוש הנתבעת במידע ופרסומו בפלטפורמה נוספת משל עצמה, ככלל, לא רק שלא תפגע במעביד שהזמין את הפרסום אלא תשרת את האינטרס של אותו מזמין בכך שיזכה לפרסום נוסף". ביהמ"ש קבע כי המידע הגולמי במודעות הפרסום אינו מצוי בתחום דיני זכויות היוצרים, לכן הענקת הגנה לאותו מידע במסגרת דיני עשיית עושר, תביא לפגיעה בנחלת הכלל, לא תשרת את האינטרס הכלל חברתי ואולי אף תפגע בו. עוד ציינה השופטת כי במקרה זה לא קיימת תחרות ישירה בין מעריב ל-Alljobs, הואיל ומדובר בפלטפורמות פרסום שונות, אשר אין מניעה להשתמש בשתיהן במקביל.

באשר לטענה כי העתקת המודעות מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר NRG, קבע ביהמ"ש כי כיוון שנקבע כי אין זכויות יוצרים בתוכן המודעות, הרי שאין בתנאי השימוש כדי להצמיח זכות כלשהי למעריב. השופטת אגמון-גונן קבעה כי התניות החוזיות נשוא התביעה מניחות את קיומה של זכות יוצרים במידע המופיע בעיתון או באתר: "תוכן מודעות הדרושים אינו חוסה תחת הגנת דיני זכויות היוצרים, ועל כן התניות הנ"ל, ככל שהן מתייחסות למידע הגולמי הכלול במודעות הדרושים בעיתון ובאתר, אינן מחייבות".

בדחותו את התביעה, הורה ביהמ"ש למעריב לשלם לנתבעים הוצאות משפט ושכר-טרחת עו"ד בסך של 45,000 ש"ח + מע"מ {א 1074/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' חברת אול יו ניד בע"מ ואח'}.