נפסק: מייל הוא תחליף בכתב להתחייבות לשלם דמי תיווך

אולי יעניין אותך גם

הסכמות הכתובות בדואר אלקטרוני יכולות להיחשב תחליף להזמנה בכתב הנדרשת לפי החוק לצורך התקשרות תקפה בעסקת תיווך בנדל"ן - כך פסק באחרונה בית המשפט המחוזי בתל-אביב. בתביעה נדרשו דמי תיווך על עיסקה בהיקף של 80 מיליון דולר ארה"ב. סעיף 9 לחוק המתווכים במקרקעין קובע כי "מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך, אלא אם כן חתם הלקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין". לטענת החברה הנתבעת, הדרישה של הזמנה בכתב לא התקיימה, שכן לא הוצג מסמך כלשהו שחתום על ידה. התובעים מצידם הציגו הודעת דואר אלקטרוני מנובמבר 2006, שלטענתם מהוות תחליף להזמנה בכתב. "לכאורה אם הלקוח שולח דואר אלקטרוני שבו מתקיימים התנאים הנדרשים על פי החוק והתקנות, לא ניתן לשלול את הטענה שלכאורה ניתן לראות בכך הזמנה בכתב", קבעה דעת הרוב במחוזי והחזירה את התיק לבית משפט השלום.

law.co.il מעיר שחוק חתימה אלקטרונית דורש כי במקום שנדרשת חתימה לפי חיקוק, ניתן יהיה לקיים אותה במסמך אלקטרוני רק בחתימה אלקטרונית מאושרת ובלעדיה אין תוקף למסמך כזה. מההחלטה של המחוזי נעדרת - לפי הדיווח העתונאי בדה מרקר - התייחסות לסוגיה זו {ע"א 1691-09 נועם לנדאו ואח' נ' קראסן הייטס בע"מ}.