ארצות-הברית: העליון לא שולל פטנטים על שיטות עסקיות

בהחלטה שעוררה ציפייה ועניין רב, בית המשפט העליון של ארצות-הברית השאיר את הדלת פתוחה עבור אלו המבקשים לרשום פטנטים על שיטות לעשיית עסקים. למרות שהסברה הייתה כי ביהמ"ש יצמצם את האפשרות לרישום פטנטים כאמור, ההחלטה לא כללה קביעה כזו, על-אף שהשופטים קבעו פה אחד כי הפטנט שעמד במוקד המחלוקת אינו כשיר לרישום. התובעים בהליך, Bernard Bikski ו- Rand Warsaw, ביקשו לרשום פטנט על שיטה להקטנת הסיכון לשינויים פתאומיים בעלויות אנרגיה. משרד הפטנטים וסימני המסחר בארה"ב (ה- USPTO) דחה את בקשתם בשנת 1997 והם ערערו על קביעה זו. במוקד המחלוקת עמדה השאלה המצומצמת - "האם יש להכיר בהמצאה שלא עמדה במבחן ה- "מכונה או טרנספורמציה" כזכאית לפטנט, כלומר - המצאה שהיא תהליך אבסטרקטי, המבוסס כולו על מחשבה בלבד, שאינו קשור למכונה מסוימת ואף לא גרם לטרנספורמציה בחפץ למצב או דבר אחר. דעת הרוב, שנכתבה על-ידי השופט Anthony M. Kennedy, קבעה כי החלטת ביהמ"ש הפדראלי לערעורים, לפיה המבחן דלעיל הוא המבחן היחידי לבדיקת זכאות לפטנטים כאמור - אינה נכונה. בהחלטתו, קבע קנדי כי "שיטה לעשיית עסקים היא סוג אחד של שיטה, אשר בנסיבות מסוימות, תהיה כשירה לרישום פטנט". עם זאת, קבע כי החוק אינו מתיר מרווח רחב לרישום פטנטים כאמור. שופטי המיעוט קבעו כי יש לערוך תיקון בחוק, שישקף עמדה לפיה לא ניתן לרשום פטנט על שיטות לעשיית עסקים. הדוגמה הידועה ביותר לפטנט על שיטות כאלה היא הפטנט המפורסם של אמזון המאפשר רכישת סחורות בקליק אחד באינטרנט, אשר אושר מחדש לפני מספר חודשים. מקור: ניו-יורק טיימס.