ארצות-הברית: מותר לעיין בהודעות טקסט של עובד

אולי יעניין אותך גם

בית המשפט העליון של ארצות-הברית קבע כי חיפוש בהודעות טקסט, הכוללות תכנים מיניים מפורשים, שנשלחו על-ידי שוטר באמצעות זימונית (ביפר) משטרתית - הוא סביר ואינו פוגע בזכותו של השוטר לפרטיות. בהחלטתו, שנתקבלה פה אחד, הפך ביהמ"ש העליון את החלטת ביהמ"ש הפדראלי לערעורים בקליפורניה, שקבע כי העיון בהודעות הטקסט שנשלחו באמצעות מכשיר אלקטרוני שסיפק המעסיק, הפר את זכותו החוקתית של השוטר לפרטיות. זו הפעם הראשונה שביהמ"ש העליון האמריקאי נדרש לשאלת הרחבת הזכות לפרטיות גם להודעות טקסט שנשלחות במסגרת העבודה. הפסיקה מהווה ניצחון לעיר אונטריו בקליפורניה, שטענה כי לעובד אין ציפייה לפרטיות ביחס לתקשורת שהוא מבצע באמצעות כלים שמספק לו המעסיק. הדיון התקיים במסגרת פרשה שבמסגרתה התלוננו שלושה שוטרים ועובד נוסף שהאחראים עליהם חיטטו באופן לא ראוי בהודעות אלקטרוניות ששלחו ובהן נמצא תוכן מיני במפורש. מקור: רויטרס.